An toàn thực phẩm

 

 

 

 

 

 

 

Vật liệu bao bì để đóng gói thực phẩm hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Chúng tôi có chất lượng in ấn cao, đường hàn và độ kết dính tốt, chống thẩm thấu hơi ẩm và oxy tuyệt hảo, nhiệt độ hàn dính thấp và rào cản hương vị tốt hơn cho việc duy trì chất lượng cao.