Chính sách chất lượng

 

Tập đoàn đặt nặng tầm quan trọng vào việc kiểm soát chất lượng. Điều này là hiển nhiên bởi thực tế mỗi nhà máy đều có một phòng thí nghiệm và hai nhân viên được đào tạo để tiến hành kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất. Các phòng thí nghiệm của mỗi nhà máy bao gồm:

(i) Thiết bị đo tỉ trọng quang học để xác định sự truyền ánh sáng.

(ii) Thiết bị sắc ký khí nhằm đảm bảo dư lượng dung môi của màng nhựa phức hợp.

(iii) Hệ thống kiểm tra độ thẩm thấu hơi nước và độ thẩm thấu oxy để đánh giá tính chất thẩm thấu của màng nhựa phức hợp.

(iv) Thiết bị kiểm tra độ kết dính và độ bền đường hàn cũng như độ bền của màng nhựa phức hợp khi nén.

(v) Thiết bị đo nhiệt lượng DCS 7 Differential Scanning Calorimeter để kiểm tra hiệu năng của màng nhựa phức hợp dưới các môi trường nhiệt khác nhau.

Mẫu ngẫu nhiên được kiểm tra kỹ trong phòng thí nghiệm để đảm bảo đầu ra ổn định về chất lượng và phù hợp với các thông số kỹ thuật của khách hàng. Chính sách chất lượng của chúng tôi như sau:

Nhà máy Chính sách
Malaysia Xem Chính sách
Indonesia Xem Chính sách
Việt nam (Thành phố Hồ Chí Minh) Xem Chính sách
Việt nam (Hà Nội) Xem Chính sách