Sự nghiệp

Với kế hoạch mở rộng liên tục của chúng tôi như một nhà sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh ở Malaysia, Việt Nam và Indonesia, chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân có năng lực và năng động để xây dựng một sự nghiệp đầy thách thức với chúng tôi. Chúng tôi đưa ra mức lương cùng với chế độ đãi ngộ rất hấp dẫn và triển vọng nghề nghiệp ổn định cho các ứng viên nổi bật. Xin vui lòng gửi sơ yếu lý lịch chi tiết của bạn với một bức ảnh 3 x 4 mới nhất, nêu rõ mức lương hiện tại và mong muốn ​​đến: career@ngaimee.com.