Tổng quan về sản phẩm

 

 

Các sản phẩm của Tập đoàn bao gồm các sản phẩm tráng kim loại, sản phẩm không tráng kim loại và trục in. Các sản phẩm tráng kim loại bao gồm màng tráng kim loại và lá kim loại. Các sản phẩm không tráng kim loại bao gồm màng BOPP/OPP, túi chân không, túi chất lỏng và màng giấy. Hầu hết sản lượng của Tập đoàn được sử dụng để đóng gói thực phẩm và phụ gia thực phẩm. Tập đoàn cũng sản xuất vật liệu bao bì phức hợp cho các mặt hàng phi thực phẩm như mỹ phẩm, vệ sinh, dược phẩm và các sản phẩm phòng bệnh. Sản phẩm bao bì của chúng tôi được cung cấp dưới dạng cuộn hoặc túi. Dạng túi bao gồm 3 đường hàn, 4 đường hàn, đường hàn giữa, xếp hông, túi đứng, túi khóa dây kéo, ..