Trách nhiệm xã hội

Môi trường

Là một nhà sản xuất vật liệu bao bì, chúng tôi nhận thức được tác động của vật liệu bao bì đến môi trường. Chúng tôi cung cấp giải pháp bao bì tiết kiệm năng lượng, trọng lượng nhẹ giúp giảm tổn thất và tăng thời hạn sử dụng của hàng hóa dễ hỏng.

-> Giải pháp bao bì chống thẩm thấu cao trọng lượng nhẹ.
->
Giảm chất thải sản xuất
-> Giảm tiêu thụ điện năng

 

Nhân viên

Chúng tôi đã kiến lập một số chương trình và ​​hành động nhằm thúc đẩy một môi trường làm việc thiết thực và an toàn cho các nhân viên của chúng tôi. Để đảm bảo sự cam kết liên tục về an toàn, chúng tôi không ngừng giám sát và cải tiến an toàn nơi làm việc:

->
Các hệ thống và quy trình hiệu quả cho các hoạt động và bảo trì.
-> Các chương trình thúc đẩy và đào tạo nhân viên.
-> Sự chú tâm của ban quản lý và khuyến khích những ý tưởng đề xuất cải tiến từ các nhân viên.
->
Liên tục giám sát sự thực hiện.