Máy móc

Chúng tôi cung cấp thiết kế, trục in do công ty chúng tôi thực hiện và các nhóm hỗ trợ kỹ thuật cam kết đáp ứng yêu cầu và sự mong đợi của khách hàng. Máy móc và khả năng sản xuất của chúng tôi gồm có:
(i) Máy in, 6,7, 8 và 9 màu
(ii) Máy Kiểm tra tự động
(iii) Máy ghép đùn - Ghép đùn PE và PP
(iv) Máy ghép keo dung môi
(v) Máy ghép keo không dung môi
(vi) Máy chia cuộn
(vii) Máy làm túi (Máy làm túi dường hàn giữa, máy làm túi 3 đường hàn với khả năng làm túi đứng)
(viii) Máy khắc để làm trục in

 

Máy in

 

Auto In-Máy kiểm tra chất lượng

 

 

Máy ghép đùn